navigate_next
Zasady eksploatacji akumulatorów NiMH

Przed rozpoczęciem użytkowania, pakiet wymaga uformowania na następujących zasadach:

  • 2 - 4 cykli "ładowanie - rozładowanie"
  • prąd ładowania i rozładowania - 1/10 pojemności pakietu. Przykładowo dla pakietu o pojemności 2700mAh, należy zastosować prądy 270mA
  • należy zastosować automatyczny tryb ładowania
  • należy zstosować w ładowarce wartości Delta Peak na 5mV/celę.
  • należy zastosować zabezpieczenie termiczne o wartości 45 st.C.

Wstępne formowanie pakietu zapewnia wykorzystanie jego pełnej pojemności.

 

W codziennej eksploatacji pakietów NiMH, należy stosować następujące zasady:

  • maksymalny prąd ładowania - 1C. Przykładowo dla pakietu o pojemności 2700mAh, prąd ładowania szybkiego wynosi 2,7A i odpowiada to czasowi około jednej godziny.
  • zabezpieczenie w postaci czujnika temperatury ustawione na wartość 45 st.C. Ta zasada obowiązuje bezwzględnie w przypadku pakietów o pojemności 4600mAh i większej.
  • jeśli to możliwe, ustawienie w ładowarce wartości Delta Peak na 5mV/celę.
  • rozpoczęcie ładowania po wychłodzeniu pakietu do temperatury otoczenia
  • wyjęcie pakietu z modelu, jeśli jest on montowany bez możliwości chłodzenia.


Przestrzeganie powyższych zasad uchroni pakiet od zniszczenia i pozwoli na pełne wykorzystanie jego parametrów.

Śledź nas na Facebooku