navigate_next
Rozporządzenie ws. nitrometanu
Oświadczenie nabywcy nitrometanu z dnia 01.02.2021r.


Pragniemy poinformować, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 92019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych, od 1 lutego 2021 roku na terytorium Unii Europejskiej zabronione jest udostępnianie prekursorów materiałów wybuchowych przeciętnym użytkownikom (sprzedaż konsumencka). Przez przeciętnego użytkownika rozumie się każdą osobę fizyczną działającą w celach niezwiązanych z jej działalnością handlową, gospodarczą lub zawodową.

W związku z powyższym, MYLOGIC Tomasz Adamczyk nie prowadzi detalicznej sprzedaży mieszanek z zawartością nitrometanu powyżej 16%. W razie pytań i wątpliwości, prosimy o bezpośredni kontakt z naszą firmą.

Ponadto podmioty nabywające mieszanki z zawartością nitrometanu powyżej 16% zobowiązane są do przesłania oświadczenia dostępnego poniżej.

Śledź nas na Facebooku